Privatumo politika

I. APIBRĖŽIMAI

1.1. Duomenų valdytojas ir interneto svetainės www.omnitec.lt operatorius (toliau - Duomenų tvarkytojas) yra „UAB Conna“, įmonės kodas 302707358, adresas - Rodūnios kelias. 34, LT-02187 Vilnius, „Lietuvos Respublika“, el. Pašto adresas - info @ omnitec.

1.2. Pirkėjas - fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs prekių internetinėje parduotuvėje www.omnitec.lt.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau - Taisyklės), pagrindiniai asmens duomenų bazės, kurios pagrindiniai duomenys yra duomenų valdytojų duomenų tvarkytojų asmens duomenys, tvarkymo, saugojimo ir išsaugojimo principai.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Ši privatumo politika priklauso UAB „Conna“ www.omnitec.lt (toliau - Duomenų valdytojas) ir www.omnitec.lt klientams (toliau - Pirkėjas), kad būtų užtikrintas pagrindinis asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugumas, nes taip pat ir procedūra.

2.2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugumo užtikrinimas privatumo politikoje, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

2.3. Pateikite savo asmeninius duomenis elektroninėje parduotuvėje, susitarkite, kada duomenų valdytojas juos tvarkys ir tvarkys privatumo politikoje ir teisės aktuose numatytais tikslais, naudodamasis tvarka.

III. Asmeninių duomenų rinkimas, apdorojimas ir saugojimas

3.1. Duomenų valdytojas laikosi šių pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų:

3.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir sąžiningais tikslais.

3.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tik sąžiningai.

3.1.3. Asmens duomenys yra nuolat atnaujinami.

3.1.4. Asmens duomenys yra saugūs, bet nebūtini.

3.1.5. Asmens duomenis tvarko tik darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

3.1.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

3.2. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis prireikus nustato savo noru,

3.2.1. Pirkėjas turi gerą informaciją apie savo asmens duomenis, turi teisę žinoti, ar jo asmens duomenys yra tikri, o asmens duomenys buvo teikiami pastaruosius 1 metus, atsižvelgiant į poreikį reikalauti, kad jų žinios būtų žinomos neteisingai, o ne žinomos. Duomenys, kurie turi būti teisėtai surašomi renkant asmens duomenis, gali būti teikiami tik tada, kai el. Pašto adresas lengvai yra info@omnitec.lt.

3.3. Duomenų valdytojas renka ir naudoja klientus naudodamas telefono numerius, el. Pašto adresus ir kitas svetaines, kai informacijos sąrašą pateikia užsakyti paslaugų teikėjai.

3.4. Internetinėje parduotuvėje yra galimybė pasirinkti jūsų sutikimą, nes asmens duomenys naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai verčia pirkėją pažymėti vėliavą (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų skirti tiesioginės rinkodaros tikslams). Nuo to laiko, kai duodamas sutikimas, Pardavėjas paštu siunčia naujienlaiškius į kliento nurodytą el.

IV. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

4.1. Duomenų valdytojo pareiga neatskleisti Duomenų valdytojo partnerių, teikiančių duomenų valdytojo partnerius, teikiančių Pirkėjo užsakymu prekių pristatymo ar kitą paslaugų įvykį. Visais kitais atvejais pirkėjų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

V. REGISTRACIJŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS

5.1. Pirkėjo registracijos metu pateikiama išsami, išsami ir teisinga informacija apie sutaupytą sumą. Jei registracijos metu pirkėjas pateikia nepatikimus, melagingus ar klaidingus duomenis, duomenų valdytojas turi teisę atšaukti pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba įsigyti privatų pirkėją elektroninėje parduotuvėje.

5.2. Pirkėjas turi teisę bet kada pakeisti ir atnaujinti registracijos informaciją apie pateikimą.

VI. TAISYKLIŲ KEITIMAS

6.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles, pranešdamas apie tai tinklalapyje www.omnitec.lt.

6.2. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja